Frihedskæmperen Frode Bay Skovbirk
fra Flauenskjold er fyldt 82 år...

En af Danmarks mest aktive frihedskæmpere og tidligere hemmelige engelske agent, Frode Bay Madsen, i dag Skovbirk fra Flauenskjold i Nordjylland, fyldte 82 år den 25. juli.

Startede som
19 årig
Frode Bay Skovbirk, der er født og opvokset på Terpet Hede ved Tårs, blev som 19-årig involveret i sabotage-arbejdet i Østervrå-gruppen. Han kom senere til at tilhøre inderkredsen hos „Elefanten", den nu afdøde Godsejer Flemming Juncker, der ledede modstandsarbejdet i Nordjylland - en legende, som Frode Bay Skovbirk under besættelsen var med til at hjælpe på flugt, først til Sverige og senere til England.

Var ofte på
specialopgaver
Under sit frihedskæmper- og agentarbejde var Frode Bay Skovbirk ofte på specialopgaver i de besatte lande - og som illegal i Sverige var han tilknyttet den tophemmelige engelske gruppe „Rex", som Flemming Juncker var med til at styre fra England, og som opererede fra Sverige.

Denne gruppe stod direkte under den engelske konge og modtog ordrer fra kongehuset.

Fik svensk
medalje
Frode Bay Skovbirk er bl.a. blevet dekoreret med en svensk medalje for sit store arbejde i Sverige, og efter krigen blev han som tjenstgørende i Jyske Dragonregiment en tid betroet opgaven som chauffør og bodyguard for Kong Chr. X. Senere gjorde han tjeneste som sikkerhedsvagt for Kong Frederik IX, samt for statsminister Jens Otto Krag og Helle Virkner, ligesom han løste flere andre sikkerheds- og bevogtningsopgaver.

Var uddannet
beridder
Den driftige Frode Bay Skovbirk, der også er berider, er en velkendt og vellidt person i det meste af Vendsyssel, hvor han siden krigens ophør har ejet flere gårde - men det har altid været dyrene, og specielt hestene, der har stået hans hjerte nærmest.

Har altid hjulpet
folk i nød
Frode Bay Madsen, hvis dør altid har stået åben for mennesker i nød, har nydt stor respekt for sin dygtighed og alsidighed samt for sin villighed til at række hånden frem til de, der har det sværest i samfundet - og som ofte er marginaliseret i vore dages Danmark.