EU-formandsskabet:

En pinlig sag for statsministeren -
blacklister danske journalister...
Statsminister Helle Thorning-Schmidt har blacklistet danske journalister og nægter lokalradiotilskud
efter 20 år i æteren for at bremse det centralafrikanske land Lados chancer for anerkendelse i FN...

Af Ole Hans Jensen
Ansv. red./Forfatter

Statsminister Helle Thorning-Schmidt, der også er pressens minister, har i al hemmelighed overtaget den sprængfarlige lokalradiosag, hvor man indirekte har været med til at lukke to lokalradioer - Frederiksberg Natradio og Radio Ellekær -
for at lukke munden på kritiske journalister.

Det gælder specielt journalist og redaktør Britt Bartenbach, som igennem mange år har skrevet artikler om landet i det centrale Afrika, Lado, der kæmper for at få sin selvstændighed tilbage, efter 45 års undertrykkelse af England og Belgien, som siden 1947 har delt en ulovlig besættelse af landet.

Statsministeren har EU-formandsskabet
men blæser på internationale regler

Danmark har formandsskabet i EU i dette halvår til og med juni 2012, og i følge de internationale regler er Danmark under sit formandsskab forpligtet til forelægge alle officielle henvendelser til EU
for samtlige EU-landes regeringer - og Helle Thorning-Schmidt har ikke fulgt disse regler ('Rule of Precedence' iht. international lovgivning), men har lavet sine egne regler.

Det drejer sig om en officiel anmodning fra lederen af den Provisoriske Regering af Lado, Dr. John Bart Agami, der som konge er overhoved for staten Lado, og som siden 1975 har været landflygtig i Danmark under FN's beskyttelse.

Kongens anmodning til Helle Thorning-Schmidt blev afsendt i januar 2012, og det eneste der er sket, er en bekræftelse på, at statsministeren har modtaget anmodningen - og bortset fra en mur af
tavshed har statsministeren intet foretaget sig for at overholde de internationale regler.

Massivt pres fra græsrødderne
og Lado News artikler om Lado

Spørgsmålet omkring anerkendelsen af Lado som en suveræn og selvstændig national stat har i over 50 år været fastlåst i FN's Sikkerhedsråd, hvor England og USA har blokeret for at frigive sagen til afstemning i FN's Generalforsamling.

Men efter massivt pres fra græsrødder i Lado og andre lande, samt en række artikler i Lado News om massakrerne og undertrykkelsen af befolkningen i Lado, lykkedes det for få år siden i 2004 at få spørgsmålet overdraget til FN's Præsidium, der skal forberede sagen til fremlæggelse i FN's Generalforsamling.

Her har de to lande dog - med støtte fra de skandinaviske lande, der også har vitale pengeinteresser i det frugtbare og mineralrige Lado - blokeret for at få spørgsmålet videre til generalforsamlingen,
og bag kulisserne foregår der et indædt lobbyarbejde for at hindre sagen i at lande til endelig afstemning.

Statsministeren træder vande
med sin tavshed - og sin engelske mand

Derfor har den danske statsminister trådt vande og har med sin tavshed undladt sin forpligtigelse til at fremlægge Lado-spørgsmålet for de andre EU-lande.

Det samme skete, da Sverige havde formandsskabet for EU in 2006, hvor de svenske repræsentanter i FN totalt ignorerede den officielle henvendelse fra Lados Provisoriske Regering -
men der er jo også stærke kræfter på spil fra 'storebrødrene' USA's og Storbritanniens side, og dem tør de skandinaviske landes regeringer ikke at trodse.

For at fuldende billedet er det værd at skrive sig bag øret, at statsminister Helle Thorning-Schmidts ægtefælle er englænderen Stephen Kinnock, der har stærke politiske rødder i det engelske
Labour-parti (Storbritanniens Socialdemokrati), og kva sin position som direktør for lobby-organisationen World Economic Forum med hovedkvarter i Geneve, Schweiz, er han i nærkontakt med organisationens pengestærke medlemmer, der tæller finansfyrsterne fra Wall Street, olie- og mineselskaber, regeringsledere, etc.

World Economic Forum
en Elite-organisation med
tråde til Bilderberg-Gruppen

Flere af World Economic Forums medlemmer, der som regel har deres årlige møde i Davos i Schweiz, er desuden faste deltagere i møder med G7, G8, Verdensbanken og FN's underafdelinger,
 etc. - og ikke mindst i de tophemmelige møder i Bilderberg-Gruppen, der omtales som 'Verdens Skyggeregering' og tæller verdens internationale elite.

Den samme elite er kendt for at have det overordnede mål at arbejde for én Verdensregering, nedbrydelsen af nationale grænser og regeringer - kort sagt 'globalisering' i ordets mest omfattende
betydning - hvilket vil indebære, at disse 'mægtige spillere' selv kan sætte dagsordenen og kontrollere verdens lande, befolkninger og ressurcer.

Og hos disse organisationers medlemmer foretages der store investeringer i udviklingslandene ikke mindst i Afrika - og et af de mest ressurce-stærke lande på det afrikanske kontinent
er netop Lado, der ligger i hjertet af Afrika - 'Perlen i Kronen' som landet omtales i disse cirkler i Storbritannien.

De skandinaviske lande
har investeret milliarder
i projekter i Lado

Og så må man da heller ikke glemme, at de skandinaviske lande har investeret milliarder i den nordlige del af Lado, der grænser op til den ny stat Sydsudan, hvor man satser på, at Sydsudan med militær støtte fra USA og England annekterer det nordlige territorium af Lado og jager den oprindelige befolkning ud med bomber og kugleregn for med magt at tage deres land i besiddelse
(det internationalt kendte begreb kaldes 'Land Grabbing').

Danske firmaer og sågar danskere på ministerposter - såvel i den nuværende 'Røde' som i den forrige 'Blå' regering - øjner store muligheder for millionprofitter fra investeringer i Lado bl.a.
 til anlæggelse af gigantiske svinefarme og fødevareproduktion, og her passer det ikke ind i disse interessers drømmeprojekter, at befolkningen i Lado nægter at flytte sig fra deres land
og lade sig kue.

Har set sit snit til at stoppe
Britt Bartenbach

Statsministeren har, i følge pålidelig kilde tæt på hende - set sit snit til at lukke munden på Britt Bartenbach, som også laver lokalradio sammen med forfatteren til denne artikel, der af 'styret'
opfattes som ret kontroversiel, på lokalradioerne Frederiksberg Natradio og Radio Ellekær i Nordjylland.

De to journalister har i 2007 afsløret 'Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej' i to bøger "Den Sidste Aktion" I og II - ligesom de på web-siden: www.npi-news.dk har afsløret CIA's ulovlige
 overflyvninger over Grønland og bl.a. Roskilde Lufthavn med Al-Qaeda-fanger og andre, som med dansk viden er foregået siden 1976.

Ole Sohn og Sass Larsen sagerne
blev også afsløret

Afslørende artikler om Erhvervs- og Vækstminister Ole Sohns eskapader som formand for Danmarks Kommunistiske Parti, og heraf bestyrelse af millioner af sorte penge samt andre
prekære ting og om statsministerens 'stabschef' (Party Whip) Henrik Sass Larsen og PET har hun kunnet læse i afslørende pressemeddelelser til den danske og internationale presse.

Derfor har det været af stor betydning, at statsministeren har fået klagen fra Frederiksberg Natradio og Radio Ellekær over de manglende tilskud - der beløber sig samlet set til ca. 250.000 kr.
for begge lokalradioer - og disse manglende tilskud fra Kulturministeriet har nu har stoppet de to frivillige lokalradioer med tilskud, som alle frivillige ikke-kommercielle lokalradioer har ret
til iflg. loven.

Ved denne tryning af Britt Bartenbach, der er leder af de to lokalradiostationer - og ved at sylte svarene fra Kulturminister Uffe Elbæk - har statsministeren stoppet de to kritiske journalister under statsministerens EU-formandskab med midler, som man i andre lande ville betegne ulovlig censur og 'berufsverbot', og som der burde indledes en Rigsretssag om på grund af magtfordrejning.

Danmark har ikke noget
at sige Ungarn og Ukraine på

Og i den retning har Danmark ikke noget at sige hverken EU-landet Ungarn eller EM-værtslandet Ukraine noget på - der er kun den forskel, at i det 'demokratiske' Danmark går man stille
med dørene - alt foregår bag lukkede døre, mens facaden holdes skinnende ren og pæn.

Kulturministeren er blevet skubbet ud på et sidespor og har ikke selv fået lov at svare på vore klager - og han har derfor ladet sine embedsmænd svare i øst, når vi klager i vest, og det
sker i en tydeligt henholdende og arrogant facon, akkurat som det er fremgangsmåden i diktaturstater eller tidligere tiders totalitære regimer i Øst.

Kulturstyrelsen har
benyttet en forkert email-adresse

Overordnet set skinner det igennem, at den ny Kulturstyrelse, der er en fusion af Bibliotek og Medier, har haft en hensigt med ikke at informere vore to radiostationer om fristen for
 ansøgning af driftstilskud - og man dækker sig ind under, at man har benyttet en forkert email-adresse til os.

Men Kulturstyrelsen vil ikke selv tage ansvar for sine fejl og lægger i stedet ansvaret over på vore radiostationer, der må undgælde for embedsfolkenes kludren og sammenblanding
 af email-adresser, selvom den korrekte email-adresse hele tiden har befundet sig i Kulturstyrelsens arkiver som 'stamoplysninger' om vore lokalradioer.

Politiske og merkantile interesser
på spil for at få os ud af æteren

Vore lokalradioer og vore lyttere bliver altså straffet, fordi bureaukraterne i Kulturstyrelsen ikke vil indrømme deres fadæse - og fordi der er større politiske og merkantile interesser
på spil for at få vore stemmer ud af æteren og sætte os i en økonomisk vanskelig situation, fordi vi har forsøgt at drive lokalradioerne videre uden tilskud og med vore egne meget begrænsede midler.

Man kan vel også gætte på, at der ligger et vist pres på den danske statsminister og regeringen - og indirekte også på EU - fra de to storebrødre USA og Storbritannien, der vil gøre alt for at blokere for, at Lado nogensinde får sin sag til afstemning om selvstændighed i FN's Generalforsamling, og der bliver i følge pålidelige kilder lige nu lagt et ekstremt pres på de enkelte lande, som er repræsenteret i FN, enten med trusler eller løfter om 'økonomiske håndsrækninger'.

Også en mur af tavshed
hos Ombudsmanden

Men vi er ikke så nemme at ryste af, Fru Statsminister, og vi giver ikke op så let - selvom vi undrer os over, at selv den nye  Ombudsmand forholder sig tavs og overhovedet ikke
har svaret på vore fire skriftlige henvendelser.

Ak ja, i Danmark foregår alle sådanne manøvrer i det skjulte og under dække...

SLUT