Ekstra Bladet på glatis:
Hitler døde ikke i Bunkeren -
men kom ikke til Argentina...
De to forfattere Gerrard Williams og Simon Dunstan har skrevet en bog om,
at Hitler ikke døde i Bunkeren den 30. april 1945 -
og det er rigtigt - men deres røverhistorie om, at han kom til Argentina,
hvor han døde i 1962, er en vildand


Dronning Alexandrine reddede Danmark
fra russisk besættelse og stod bag bortførelsen
af Adolf Hitler i 1944...

Af Britt Bartenbach
og Ole Hans Jensen
Forfattere til den kommende bog:
"Operation Kidnap Hitler"

Ekstra Bladet er ude på meget tynd is i deres artikel den 23. oktober om de to engelske forfattere, der har fortalt en røverhistorie til Sky News
om Adolf Hitler, som ikke blev dræbt i Bunkeren i Berlin den 30. april 1945 - og som de hævder senere kom til Argentina,
hvor han skulle være død i 1962.

Det er rigtigt, at Adolf Hitler og Eva Braun ikke døde i Bunkeren, som man allerede kan læse på vor homepage:
www.npi-news.dk - men han kom ikke til Argentina - som man så mange gange før har beskrevet i andre artikler - endda med en u-båd.

Vidnefast
historie
Den sande vidnefaste historie kommer først frem i vor kommende bog "Operation Kidnap Hitler" - som vi arbejder på højtryk med for tiden.

Vi er så heldige, at vi personlig har kendt tre af de fem personer, som udførte aktionen - og den ene af disse lever stadig og er netop fyldt 90 år - still going strong - og fuldt tilregnelig.

Uden sidestykke den bedste
historie fra 2. Verdenskrig
Der er ingen tvivl om, at den aktion, som kommer i vor bog, er uden sidestykke i 2. Verdenskrigs historie - udført af fem kontraagenter fra den hemmelige dansk /engelske efterretningsorganisation "Rex", som tilhørte det danske Kongehus, og som også arbejdede for det engelske Kongehus.

Operationen var oppe på så højt et plan, at den var godkendt af Josef Stalin og Winston Churchill - og aftalen med Stalin var kommet i stand
efter flere møder mellem den danske Dronning Alexandrine, russiske topembedsfolk og Stalin selv.

Dronning Alexandrine stillede som betingelse
at Rusland ikke besatte Danmark
Den danske Dronning Alexandrine, som var gift med Kong Chr. X - der aktivt støttede modstandsbevægelsen under krigen med store beløb -
var på mødrene side oldebarn af den russiske Tsar Nikolaj I, og gennem sin mor havde hun de rigtige forbindelser indenfor det internationale politiske hirarki.

Allerede inden Hitlers tiltræden som Tysklands Rigskansler havde Dronning Alexandrine et møde med en russisk delegation i København for at aftale, hvordan man kunne forhindre, at Hitler kom til magten.

Dronningen havde flere møder
med russiske embedsfolk
Dronningen havde efterfølgende flere møder med højtstående russiske embedsfolk, hvor man aftalte at gennemføre et attentat på Hitler for at
fjerne ham fra magten i Tyskland.

Samtlige attentater mod Hitler, omkring 42 i alt, var slået fejl, og omkostningerne ved de fatale attentatforsøg havde været store -
og efter 20. juli attentatet i 1944, hvor de tyske Anti-Hitler grupperinger mistede deres bedste folk, ville man ikke risikere flere fejltagelser.

Mødtes med Stalin
på Krim
Dronning Alexandrine mødtes med Stalin på Krim i begyndelsen af 1944, og her aftalte man at lade kontraagenter fra den dansk-engelske efterretningsorganisation "Rex" gennemføre en kidnapning af Hitler.

Stalin forlangte, at Hitler skulle føres til Moskva - og Dronning Alexandrine stillede som betingelse, at Sovjetunionen afholdt sig fra at besætte Danmark, Norge og Sverige - og det løfte holdt Stalin besynderligt nok.

Den endelige plan om at bortføre Adolf Hitler fra Bunkeren blev udført tidligt om morgenen den 22. oktober 1944, hvor kontraagenterne i samarbejde med den tyske modstandsbevægelse - med hjælp fra de folk der var tilbage efter tilfangetagelsen af Kontreadmiral Canaris - gennemførte en vellykket kidnapning af Hitler og Eva Braun ud af Berlin .

Hitler og
Eva Braun blev fløjet ud
Efter den vellykkede udførsel fra Berlin blev Adolf Hitler og Eva Braun fløjet ud af Tyskland af den verdensberømte tyske testpilot Hanna Reitsch
assisteret af tre andre piloter, der skulle gennemføre den farlige og vanskelige flyvetur.

Hitler endte i Rusland efter først at have mellemlandet i Danmark og Skotland, og i Jordan overleveredes Hitler til Stalins SMERSH-agenter,
der tog ham til Egypten og senere til Stalin i Moskva.

Hitler blev skjult i
Østtyskland
Midt i krigens allersidste fase i de første maj-dage i 1945 blev Hitler fløjet til Tyskland og placeret på et skjulested i Østtyskland under russisk kontrol -
men alt det beskrives i den fantastiske bog: "Operation Kidnap Hitler..." - som der arbejdes med på nuværende tidspunkt.

Så Ekstra Bladets og Sky News' historie er ikke sand, og den skrøne, at Adolf Hitler fik to døtre i Argentina er heller ikke sand -
da Hitler ikke kunne få børn på grund af sterilitet.
 
Og historien med at Eva Braun og Hitler giftede sig og døde sammen er også løgn - for Eva Braun og Adolf Hitler blev fjernet fra bunkeren og placeredes i hvert sit land, indtil Hitler døde i Moskva i 1970.

To personer døde i Bunkeren
men det var ikke Hitler og Eva Braun
Det er rigtigt nok, at der døde to personer i Bunkeren den 30. april 1945 - nemlig Hitlers dobbeltgænger, skuespilleren Gustav Weler og Eva Brauns søster Gretl Braun, der blev likvideret af SS for at narre russerne.

 
De britiske forfattere har ret i, at det kranium, som russerne fandt udenfor bunkeren, ikke var "Hitlers" kranium - men stammede fra en kvinde - så generelt er der mange huller i Sky News' og Ekstra Bladets historie.

Eva Braun opholdt sig i lang tid efter krigen i Nordjylland i Danmark og på et gods ved Slagelse - men hun kom senere til Frankrig, hvor hun først døde i en høj alder i 2010 på et plejehjem, som man læse om på:
www.npi-news.dk.

Det må have været en af
Hitlers dobbeltgængere i Argentina
Der er ingen tvivl om, at det må have været en af Adolf Hitlers seks dobbeltgængere, som har optrådt i Argentina for at vildlede offentligheden -for Hitler
har vidnefast aldrig været i Argentina...

OHJ