Lock-Hansen-Sagen-Samleside-2011

Fru Lock-Hansen

 

Lock-Hansen-mordet - 40 år efter:
Lock-Hansen var dobbeltagent for England og
Østtyskland - og det blev hendes død...

Århus Politi genoptager sagen, sikkert for syns skyld på grund af den store omtale -  selvom PET, FE og "Kronens Mænd" kender
Lock-Hansens morder, men selv efter 40 år betyder hensynet til en hemmelig dansk "efterretningstjeneste", at politiet hverken
må eller tør opklare mordet.

"Lock-Hansen-sagen" er opklaret i bogen: "Den Sidste Aktion", der også opklarer "Dobbeltmordet", men Århus Politi holder
borgerne og pressen for nar, for man har end ikke undersøgt alle muligheder og holder oplysninger tilbage

Af Ole Hans Jensen
medforfatter til bogen:
"Den Sidste Aktion", der 
afslører både "Lock-Hansen-sagen" og
"Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej"

Århus Politi, PET og FE, samt den hemmelige efterretningsorganisation "Kronens Mænd" kender "Lock-Hansens" morder -
men Århus Politi må ikke eller tør ikke opklare mordet fra 1967 på Marie Lock-Hansen - et mord der den 10. november 2007
har rundet de 40 år.

Så der er ingen tvivl om, at Kriminalkommissær Mogens Brøndum fra Århus Kriminalpoliti holder borgerne og pressen for nar,
når han nu genåbner sagen -
for det er kun en "skinmanøvre".

Mogens Brøndum har ikke
undersøgt alle muligheder

Mogens Brøndum har end ikke undersøgt alle muligheder og holder oplysninger tilbage, og han udtaler om undertegnede og
min kollega red. Britt Bartenbach, at han "kender de bogudgivere" og udtaler, at det, de to "bogudgivere" fremfører, mest ligner
"en gang krimi", og at vore påstande er "langt ude".

Vi har aldrig mødt eller har personligt kendskab til den arrogante Kriminalkommissær Mogens Brøndum, der end ikke har kontaktet os,
da vi skrev til Århus Politi og oplyste dem om morderens navn.

Det er måske fordi vi i samme anledning anmodede om at få dusøren udbetalt, selvom vi ikke gør det for pengenes skyld -
for det er da ikke den måde, man opklarer mordsager på.

Vi har endnu engang fået bekræftet af vor nulevende kilde, der ønsker at være anonym, at morderen var Sven Aage Geisler -
alias frihedskæmperen og den hemmelige engelske agent med dæknavnet "Storebjørn", hvilket også tidligere er bekræftet af
to nu afdøde kilder, hvoraf den ene var "Lillebjørn", der under krigen hed Ingolf Asbjørn Lyhne, inden han skiftede til navnet
John Emsbøl. 

Marie Lock-Hansen arbejdede som agent for Østtyskland - men leverede også informationer til englænderne.

Hun var altså en slags dobbeltagent - i lighed med Jane Horney Hamilton, der dog opererede på et langt højere plan, nemlig
direkte under den østtyske spionchef Marcus Wolf, og da Lock-Hansen i følge vore kilder ser ud til at være kommet til at tale
over sig, var der fare for, at Jane Horney Hamiltons dække smuldrede.

Englænderne
stod bag

Derfor gav englænderne via "Kronens Mænd" ordre til at gøre Marie Lock-Hansen tavs, og den gamle likvidator fra krigens tid
"Storebjørn" blev udpeget til opgaven.

Geisler opholdt sig netop i de år i Århus, hvor han var kæreste med en sygeplejerske, så han var oplagt til dette job.

"Storebjørn", der i 10 år opholdt sig delvist i USA, og bl.a. havde arbejdet for CIA i Vietnam, blev selv likvideret i 1968 ved Køge
- for han vidste også for meget, både fra tiden under besættelsen, fra efterkrigstiden og fra "den kolde krig", og det er ikke "sundt"
i den branche - og i den sidste tid af "Storebjørns" liv var han selv blevet en sikkerhedsrisiko på grund af sit store spiritusforbrug
og åbenmundethed.

Afslører "Dobbeltmordet"
og 7 andre mord

"Lock-Hansen-Mordet" bliver aldrig officielt opklaret, når Mogens Brøndum har den indstilling til sagen, specielt da man ved,
at politiet aldrig selv opklarer de svære mordsager uden pressens og borgernes hjælp - så man kan nærmest sige, at det er
pligtforsømmelse, at han ikke har kontaktet os, efter at vi gav ham og Århus Politi navnet på morderen.

Mogens Brøndum må læse
navnet igen i vor bog

Mogens Brøndum må nu læse navnet igen i vor bog, og vi synes også, at han har fornærmet forfatterne til den ny bog:
"Den usandsynlige morder", journalist Jørgen Skovsted og antikvarboghandler Lars Rørbæk, ved at kalde deres teorier 
for "underholdning" - og selvom de to forfattere er langt fra morderen, burde han anerkende forfatternes store research-arbejde,
som Århus Politi selv skulle have foretaget.
 
Vi har ikke researched specielt i "Lock-Hansen-sagen", da vort mål i vor bog: "Den Sidste Aktion" var at opklare "Dobbeltmordet"
- men man kan sige, at da morderen befandt sig i samme kreds, har vi fået en "sidegevinst" og en god historie til vore læsere,
hvorimod Århus Politi og Mogens Brøndum har udført et dilettantisk stykke politiarbejde.
 
Der har ellers været mange teorier, men det gælder for dem alle, at man slet ikke har været inde i sagen, da man har haft en teori om, 
at Marie Lock-Hansen skulle være blevet dræbt ved et komplot, som manden skulle have stået bag, fordi hun havde en elsker.
 At hun havde en elsker er utvivlsomt rigtigt, også i følge vore kilder, men det var ikke årsagen til, at hun blev likvideret. 
 
Preben Nibe var reel men måtte
heller ikke afsløre mordet

Kriminalkommissær Preben Nibe, der tidligere havde sagen for Århus Politi, var reel, selvom vi meget mystisk ikke hørte fra ham igen, 
efter at vi første gang kontaktede
ham med navnet på morderen.
 
Vi har tidligere haft telefonkontakt med Preben Nibe - men han og Mogens Brøndum er sikkert blevet bedt om at holde "fingrene væk"
fra afsløringen af "Lock-Hansen-sagen", som aldrig bliver officielt opklaret, fordi morderen er død.
 
"Dads Army"
var bag

Det skyldes selvfølgelig, at der er alt for meget sprængstof i denne sag, fordi man ikke vil afsløre den hemmelige "Efterretningstjeneste",
"Kronens Mænd",
som vi lidt i spøg har kaldt "Dad's Army" - og som var meget aktiv under den kolde krig både øst og vest for "jerntæppet".
 
Konklusion: "Storebjørn" - alias Sven Aage Geisler - var Marie Lock-Hansens morder...
SLUT
 

 

Den Sidste Aktion:
Ny bog om "Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej" afslører også
navnet på Lock-Hansen's morder fra 1967...
Bogen "Den Sidste Aktion", der udkommer til Jul, og som afslører "Dobbeltmordet" fra 1948, afslører også navnet
på morderen til det mystiske "Århus Mord" - som hidtil har været uopklaret
 
Af Ole Hans Jensen
og Britt Bartenbach
Forfattere til bogen:
"Den Sidste Aktion"
 
Den 10. november 1967 kl. 10.52 blev den århusianske kvinde Marie Rode Lock-Hansen myrdet i sit hjem på Hestehavevej 2B,
Højbjerg af en ukendt mand og der er nu gået over 39 år siden.
 
Morderens navn har for os, der har specialiseret os i hemmeligholdte sager med relation til besættelsestiden, ikke været en
hemmelighed, heller ikke for Århus Politi, da vi for mange år siden har sendt navnet på morderen til den nu pensionerede
 kriminalkomissær Preben Nibe - men det ser ud til, at man i Århus Politi heller ikke nu vil opklare den mystiske århusianske mordsag.
 
Navnet på
morderen afsløres

Navnet på morderen bliver nu afsløret i vor kommende bog: "Den Sidste Aktion" - der i forvejen afslører "Dobbeltmordet på
Peter Bangs Vej" fra 1948 - og det vil sige, at vi kommer til at afsløre to mordsager, så man skal ikke sige, at man ikke får noget med hjem.
 
Vi fandt selv ud af, hvem morderen var i forbindelse med arbejdet på vor første bog om Jane Horney, der fik titlen:
"Jane Horney - dead or alive..." - for det viste sig, at Lock-Hansen kendte Jane Horney og havde arbejdet som
tophemmelig agent - et arbejde, som selv ikke hendes familie kendte til.
 
Fik bekræftet navnet i 2005
og i denne uge
Vi har først i 2005 i forbindelse med arbejdet på vor nuværende bog, fået bekræftet, at morderen var den person,
vi i forvejen havde fundet frem til - og så sent som forleden fik vi det bekræftet af en anden topfrihedskæmper og
hemmelig agent fra Nordjylland.
 
Der er, også i følge denne kilde, ingen tvivl om, at det var den farlige viden om, at Jane Horney R.-Hamilton ikke blev
dræbt i 1945 og kendskabet til sandheden om "Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej", som bevirkede, at hun blev "likvideret"
af en topfrihedskæmper, der på det tidspunkt opholdt sig i Århus.
 
Men det ser ikke ud til, at Århus Politi vil eller må opklare "Lock-Hansen-mordet", for de har ikke givet lyd fra sig, hvilket vi finder utroligt,
 men det kunne måske være fordi en "tophemmelig dansk Efterretningstjeneste", med en kendt nu afdød skuespiller som formand,
 var indblandet, da "likvidatoren" arbejdede for denne organisation under og efter krigen - men det kan man læse mere om i
vor kommende bog.
 
Det ser desværre ikke ud til at være noget særtilfælde, for Frederiksberg Politi har heller ikke har svaret os på vor kanonafsløring om "Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej", som afsløres i vor kommende bog, førnævnte "Den Sidste Aktion".
 
Venter på 850.000 kroner
for opklaringen - hvad med Århus
I forbindelse med "Dobbeltmordet" er det nok også, fordi den frederiksbergske politimester Annemette Møller ikke vil udbetale dusøren
på ca. 850.000 kroner - og vi skulle måske også undersøge, om Århus Politi har udlovet en dusør for opklaringen af "Lock Hansen-sagen" - 
selvom vi ikke beskæftiger os med disse sager for pengenes skyld.
 
Til gengæld kan vi ikke se, hvorfor vi ikke skulle være berettiget til eventuelle dusører, når vi nu gør politiets arbejde.
 
Man vil ved selvsyn i vor kommede bog, i form af 4 erklæringer og to fotos på nuværende tidspunkt, kunne sætte sig ind i, hvad det er for kanonafsløringer, vi kommer med i vor bog: "Den Sidste Aktion" - der udkommer op til Jul...

SLUT

Journalernes Bogforlag

P.O. Box 192 - 2000 Frederiksberg
Jylland: Trangetvej 14 - 9330 Dronninglund
Tlf.: +45-3535 5503 og +45-9886 1290
www.npi-news.dk - npi@npi-news.dk ____________________________________________________________________________________
Kommentar til

cirkus'et om
Lock-Hansen sagen

________________________________________________________________________________________
Lock-Hansen-sagen:
De (u)sandsynlige forfattere...
De to tidligere venner, forfatterne Lars Rørbæk og Jørgen Skovsted er røget
i totterne på hinanden i kølvandet på Jørgen Skovsteds bog: "Den Sandsynlige Morder" -
der hævder at have opklaret mordet 


Storebjørn - alias Sven Aage Geisler


Fru Lock-Hansens likvidator lignede
"Storebjørn på en prik"

Af Ole Hans Jensen
Ansv. Red./Forfatter
 
Lock-Hansen mordet blev opklaret i vor bog "Den Sidste Aktion" fra 2007, hvor Århussagen kom til os som en 'sidegevinst' 
i forbindelse med opklaringen af "Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej", og i bogen satte vi endda navn
på morderen.

 
Siden hen og også tidligere har mange 'lykkeriddere' forsøgt sig som opklarere af Lock-Hansen mordet.
 

"Oraklet fra
Dragør"
Den falske historiker "Oraklet fra Dragør" - bankmanden Dines Bogø - har som sædvanlig ført sig frem som ekspert i Lock-Hansen sagen.

Han er bare aldrig kommet med et bud på, hvem denne morder var - ligesom med "Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej", som han heller
ikke ved noget om - selvom han holder foredrag om dette berømte "Dobbeltmord", hvilket er en skandale. 
 
Sherlok Holmes-banden
holder møde
Hvert år på dødsdagen den 10. november 1967 er de mange 'Sherlock Holmes'er' mødtes på 'åstedet', hvor de har forsøgt at overgå 
hinanden i overværelse af TV2-Østjylland og dagbladene, med JP og Nordjyske i spidsen.
 
Hver har haft sin udgave af 'de vises sten' - og den tidligere politimand Preben Nibe fik nærmest kultstatus på sagen - uden at han
fandt ud af noget som helst...
 
Har vidst i mange år
hvem morderen var
Vi har i mange år vidst, hvem morderen var, og Preben Nibe kontaktede os derfor i sin tid, hvor han virkede interesseret i vore oplysninger.
 
Det var dog lige indtil vi fortalte ham navnet på morderen...

Siden har vi intet hørt, bortset fra at Preben Nibes efterfølger, Kriminalkommissær Mogens Brøndum, har bagatalliseret os som
'konspirationsjournalister', som man ikke behøver at værdige et blik.

En besynderlig holdning
politiet har
En besynderlig holdning, når det er politiets opgave at opklare bl.a. mord, og så må man forfølge ethvert spor - specielt da politiet
i Århus har været 40 år om ikke at finde ud af noget...

Efter 40 års efterforskning, der ikke har ført til en opklaring - i hvert fald ikke officielt - burde politiet ikke afvise nye oplysninger.
 
Politiet har fået
mundkurv på
Men da sagen er forbundet med fremmede landes efterretningstjenester, i dette tilfælde det østtyske Stasi og engelske MI6, har politiet
- iflg. vidner - fået mundkurv på.
 
Derfor er det talentløst, når forfatteren Jørgen Skovsted bygger sin nyligt udkomne bog: "Den Sandsynlige Morder" i store træk
på politiets værdiløse materiale - et materiale han endda selv kritiserer. 

Værre er det, at bogen er blevet en succés og ligger på boghandlernes Top 10 liste - uden at den afslører noget. 

Trykker et ekstra oplæg
af løgnen
Der trykkes nu endnu et oplag, der heller ikke afslører noget som helst, og da slet ikke en morder - eller rettere - en likvidator.
 
Det utrolige er, at det er muligt at blive succésforfatter uden at afsløre noget som helst.

Øvig Knudsen er
ikke bedre
Et godt eksempel på dette er Øvig Knudsens skriverier i bøgerne "Efter Drabet" og især om "Blekingegadebanden", hvor intet -
udover hvad PET og Politiet ønsker at få frem - blev afsløret.
 
Det er naivt at tro, at man får lov til at afsløre likvidationer begået af agenter og lejemordere, som det skete med Lock-Hansen
- det er også naivt af de nævnte forfattere at tro, at politiet får lov at opklare disse mord.
 
Skete heller ikke i "Dobbeltmordet"
hvor politiet misvejledte
Det skete hverken i "Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej" eller i "Blekingegade-sagen" og heller ikke i Lock-Hansen sagen -
da Marie Lock-Hansen iflg. vidner blev likvideret af den hemmelige agent og tidligere CIA-mand Sven Aage Geisler, alias "Storebjørn".
 
Han lignede den berømte 'Fantomtegning' på en prik, selvom politiet siger de har lavet den efter en bestemt person, som de mistænkte.
 
Så måske kendte politiet alligevel til "Storebjørn" - men har så fået besked på at finde et andet spor, og derefter er offentligheden blevet holdt for nar.
 
"Storebjørn" er blevet udpeget af tre vidner fra kredsen af agenter, som vi har arbejdet med i snart 20 år.
 
En af disse var "Lillebjørn", der var "Storebjørns" faste makker i besættelsesårene - og han ville ikke have udpeget sin kammerat fra krigens tid,
 hvis ikke det var rigtigt.
 
Han afslørede det overfor os, da vi konfronterede ham med de andre agenters oplysninger.
 
Ellers ville "Lillebjørn" aldrig have afsløret sin gamle kammerat. 

Udførte 'bekvemmeligheds-likvideringer'
for Frode Jakobsen
Det er velkendt i modstandskredse, siger vidner, at netop disse to frihedskæmpere udførte en række likvideringer i krigens sidste år 
- efter ordre fra Frihedsrådet og Frode Jakobsen.
 
Det kom efter krigen frem, iflg. vidner, at flere af disse likvideringer var rene 'bekvemmelighedslikvideringer', og at netop Frode Jakobsen
havde stået bag disse.
 
Dette bekræftede "Lillebjørn" også overfor os.
 
Ryddede vidner
af vejen
"Lillebjørn" var bitter på Frode Jakobsen over, at han og "Storebjørn" var blevet misbrugt til at rydde vidner af vejen, hvis viden kunne
være farlig efter krigen.
 
En sådan viden er det meget sandsynligt, at Marie Lock-Hansen har haft...
 
Var i Grønland i
1938
Hun var en del af efterretningstjenesten "Rex" og havde allerede i 1938 været på efterretningsopgaver med Jane Horney Hamilton i Grønland,
hvor man lande havde oprettet 'lytteposter', og alle overvågede alle.
 
Marie Lock-Hansen var på jævnlige opgaver i DDR efter krigen, hvor hun opererede som dobbeltagent for Rex og Stasi's chef Markus Wolf
sammen med den engelske kontraagent Jane Horney Hamilton og Ole Bøcher fra Special Service.
 
Vidste at Frode Jakobsen
og andre arbejdede sammen med Gestapo
Vidner siger, at hun her uden tvivl har fået beviser for Frode Jakobsens og andre danskeres samarbejde med Gestapo under besættelsen 1940-45,
og denne viden var farlig - også efter krigen, fortæller samme vidner.
 
Frode Jakobsen benyttede enhver lejlighed efter krigen til at forfølge Jane Horney Hamilton, og det var Frode Jakobsens folk, der forsøgte at skyde
hende inden krigen sluttede. 
 
Veninden blev skudt
i stedet for
Modstandskvinden Bodil Frederiksen blev skudt i stedet for Jane Horney Hamilton på en fiskerbåd "Marta Sverige" i januar 1945 på grund af en
fejltagelse, og Jane Horney Hamilton undslap og døde først en naturlig død af et hjerteslag den 3. april 2003 i London.

Alt tyder på, at Marie Lock-Hansen foretog aflytninger i eller i nærheden af sit hjem, der lå op til et militært område: Søværnets Aflytningscentral.
 
Der var tale om
en DDR-agent
Der har været tale om, at en DDR-agent havde været på spil - og har mødtes med Lock-Hansen, men detaljer om dette er aldrig rigtigt kommet frem.
 
"Storebjørn" opholdt sig meget i Århus i de år, hvor han var kæreste med en sygeplejerske fra Århus indtil sin unaturlige og voldsomme død i 1968.
 
Der skal ikke
så meget til
Der skal ikke så meget til i efterretningskredse, hvis man har en farlig viden - og der var risiko for, at Marie Lock-Hansen kunne bringe sig selv
og Jane Horney Hamilton samt andre hemmelige agenter i fare, hvis hendes spionarbejde på den nærliggende militærforlægning blev optrevlet.
 
De (u)sandsynlige forfattere er helt på glatis i deres konklusioner, og det er især teorierne om ægteparrets 'ægtepagt', og at en lokal advokat
skulle være morderen, der springer i øjnene.

TV2-Østjylland
kunne imponere Odense
Det var disse konklusioner, der gjorde dem til mediestjerner på TV2-Østjylland, for der havde man endelig fået en lokalhistorie, som man
kunne gøre sig bemærket med i TV2-hovedsædet i Odense.
 
Alle er kørt med på vognen i denne historie - men man kan læse mere om dette i vor bog: "Den Sidste Aktion" og på vor homepage:
www.npi-news.dk, hvor man også kan læse navnet på den person, der skød politimanden i forbindelse med "Blekingegade-sagen".
 
Politiet siger vi kun er 
'konspirationsjournalister'
Men vi er jo kun 'Konspirationsjournalister', siger politiet, som vel skylder os ca. 1 million-kroner i dusører for opklaringen af "Lock-Hansen sagen"
og "Dobbeltmordet" - som ikke var noget dobbeltmord...
 
Der kan sikkert stadig skrives flere bøger om Lock-Hansen sagen, og Dines Bogø kan nå at holde mange givtige foredrag endnu hos H-O-F, i DR og i husmoderforeninger - samt indspille underlødige indslag i TV2-Lorry om "Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej" - før end sandheden kommer
op til overfladen på grund af censuren i den danske presse.
 
Holdt foredrag hos
Københavns Politi
Dette Dines Bogø-foredrag har også Københavns Politis medlemmer og Hanne Bech Hansen måttet lægge øre til - på trods af, at den tidligere
Politidirektør Hanne Bech Hansen er fuldt vidende om, hvad der skete på Peter Bangs Vej.

For den eneste person, der vidnefast blev dræbt i "Dobbeltmordet" - var Hanne Bech Hansens egen moster Marianne Bech Scheel Jacobsen.
 
Hanne Bech Hansen har været
forbavsende tavs
Derfor er det ikke så mærkeligt, at samme Hanne Bech Hansen har været forbavsende tavs, når vi har mindet hende om den dusør på ca. 900.000 kr.,
som den tidligere Politidirektør og Københavns Politi skylder os for opklaringen af "Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej"...

Hvor er politikerne henne - og hvor er Retsudvalgets medlemmer - sover de...
 
SLUT            
 
 
Pressens "burhøns" går med skyklapper...


Fru Lock-Hansen

Lock-Hansen-mordet fra 1967 er opklaret 40 år efter i bogen "Den Sidste Aktion" - Lock-Hansen
var dobbeltagent for England og Østtyskland, og det blev hendes død, da hun vidnefast blev likvideret af en kendt frihedskæmper


Klik her

Skandale

:Lock-Hansen-mordet - 40 år efter

Lock-Hansen var dobbeltagent for
...England og Østtyskland - og det blev hendes død

Fru Maria Lock-Hansen
Århus Politi genoptager sagen, sikkert for syns
skyld på grund af den store omtale - selvom PET, FE
og "Kronens Mænd" kender Lock-Hansens morder,
men selv efter 40 år betyder hensynet, til en hemmelig dansk "efterretningstjeneste at politiet
...hverken må eller tør opklare mordet

:Lock-Hansen-sagen" er opklaret i bogen
"Den Sidste Aktion"
der også opklarer "Dobbeltmordet,
men Århus Politi holder borgerne og pressen for nar, for man har end ikke undersøgt alle muligheder og
 ...holder oplysninger tilbage

KLIK her