KGB's penge til Danmarks Kommunistiske Parti var ikke til partiet
- men til danske og udenlandske hvilende agenter...

Ole Sohn har et forklaringsproblem

Loading image ... Ingmar 'Laksko' Wagner

Aksel Larsen fordelte pengene


Af Ole Hans Jensen
Ansv. red./Forfatter

Når den tidligere formand for DKP's Centralkomité Ole Sohn (1987-1991) fik penge af KGB's chef Jury Sakorov og senere af hans efterfølger Nikolai Gibbin, så drejede det sig ikke om partistøtte, for pengene var øremærket til uddeling til danske og udenlandske agenter, hævder pålidelige kilder med indgående kendskab til sagen.

Partistøtten hørte ikke under KGB, men under Centralkomitéen, der sendte disse penge til Danmark via DDR over Østersøen i småbåde til kysten ved Vallø på Sjælland i Danmark, hvor Ingmar 'Laksko' Wagner dengang havde sommerhus.

Barnebarn
taget med KGB's penge
På den tid blev 'Lakskos' barnebarn taget med et bundt af disse penge, og det skabte stort røre og omtale dengang...

Pengene blev fra Ingmar 'Laksko' Wagner sendt videre med bud til den senere stifter af Socialistisk Folkeparti (SF) Aksel Larsens sommerhus i Sortemosen i Smørum også på Sjælland, og først herfra blev de fordelt til
partimedlemmerne og til andre formål.

Var formand for
'Centralkomitéen'
Alt dette må den nuværende Erhvervs- og Vækstminister Ole Sohn kende til, da han var formand for den danske 'Centralkomité' - så her har Ole Sohn et forklaringsproblem...

Tirsdag erkendte ministeren ligeledes, at han allerede kendte til Sovjetunionens støtte til DKP, da han blev partiformand i 1987.
 
 
Kender intet til
sorte penge
Ole Sohn fastholder, at han ikke har kendskab til, at DKP skulle have modtaget sorte penge fra det sovjetiske moderparti uden om skattevæsenet.

Det drejer sig altså ikke blot om en overbetaling til Dansk Kommunistisk Partis trykkeri - Terpo Tryk - som Ole Sohn har undskyldt sig med i kommentarer i pressen.

Men spørgsmålet er også, hvor mange Socialdemokrater har nydt godt af pengene fra Rusland - her tænkes på Ritt Bjerregaard, Ivar Nørgaard, Lasse Budtz og andre, som dengang havde gode forbindelser Østpå...

SLUT